Upplever du en osäkerhet i att hyra eller hyra ut ett boende till någon annan? Då är du inte ensam. På 2,5 RUM OCH KÖK hjälper jag till att minska avståndet till att våga ta dessa beslut. Fördelarna är flera:

Vill du hyra?

  1. Kostnaden för besiktning, städning, efterbesiktning och slutstädning är inkluderad i hyran.
  2. Det blir smidigt för dig som hyresgäst – du slipper hamna i diskussion med din hyresvärd.
  3. Förskottshyran deponeras alltid hos 2,5 RUM OCH KÖK på ett oberoende klientmedelskonto skiljt från andra medel, en extra trygghet för dig.
Kontakta mig

Vill du hyra ut?

  1. Inbokade städningar under hela uthyrningsperioden bibehåller värdet på din bostad.
  2. Besiktning och efterbesiktning av din bostad minskar risken för missförstånd.
  3. Du väljer men jag hjälper gärna till att hitta rätt hyresgäst för din bostad. ( Tar UC på den person som du vill ha som hyresgäst)
Kontakta mig