Tillsammans bygger vi bra värden

 • TRANSPORTER

  TRANSPORTER

  Fokus på centrumnära lägen ger möjlighet att lättare ta sig ut till kunderna på ett miljömedvetet och klokt sätt.
 • KLIMATKOMPENSATION

  KLIMATKOMPENSATION

  Mäta påverkan på miljön och klimatkompensera för den.
 • SAMARBETEN

  SAMARBETEN

  Samarbeten med andra företag av typen städ, styling, matleverantör m.fl. ger en högre service till uppdragsgivare och spekulanter. Det visar sig i ett bättre flöde, det skapar tidsvinster, trygghet, allt i utgångspunkten av ett genuint affärsmannaskap.
 • LOKALT OCH SMART

  LOKALT OCH SMART

  Att i första hand jobba tillsammans med andra företag på orten, ger möjligheter i flera led, det ger erfarenhetsutbyte, det skapar en större kundnytta och stärker företagarkulturen i Uppsala.

KÖPA, SÄLJA, FLYTTA

Behöver du få bort en del av dina saker inför styling av din bostad? Påbörja din flytt och utnyttja tjänsten tillfällig förvaring av upp till 16 flyttkartonger som placeras på ett varmbonat höghöjdslager.

NYCKELTAL

Du behöver inte vara civilekonom (även om det inte är någon nackdel) för att kunna analysera din framtida bostadsrättsförening. Lär dig mer om de centrala nyckeltalen och kom längre i din bostadsrättsbedömning.